LAITTEISTOJEN MODERNISOINTI
Joskus on järkevää ja taloudellista modernisoida vanhoja laitteita tuotannon tarpeita vastaavaksi koneeksi. Toteutamme modernisointeja niin kokonaisille tuotantolinjastoille kuin yksittäisille koneillekin.

Modernisointi on ekologinen ja kustannustehokas vaihtoehto pidentää laitteistojen käyttöikää, parantaa kapasiteettia sekä saattaa vanhan laitteiston toiminta uudelle tasolle.
ASIAKASTARINA
Case: VAUHTI SPEED
Kun tulipalo nielaisi Vauhti Speed Oy:n toimitilat koneineen päivineen marraskuussa 2021, tarvittiin uutta ja toimivaa laitteistoa tilalle nopealla aikataululla. Robotmation otti haasteen vastaan ja uudet, yritykselle räätälöidyt koneet olivat tuotantovalmiina jo alle vuoden kuluttua onnettomuuspäivästä. Nyt Vauhti Speedin suksivoiteita ja tuotteita matkaa jälleen talviurheilijoille ympäri maailman.
LUE KOKO ASIAKASTARINA
>> Kaikki asiakastarinat
OHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO
Laitteistoja ja linjastoja on automatisoitu jo jonkin aikaa. Ylläpito on pitkään toimineen laitteiston toimivuuden kannalta tärkeää. Myös ohjaustekniikka tulee aika-ajoin päivittää vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja kilpailua. Uusimmat vaatimukset tulevat esille erityisesti turvalaitteissa, raportoinnissa ja laadun seurannassa.

Useissa tapauksissa vanhaan järjestelmään ei saa enää varaosia, ohjelmistot ovat hukassa tai nykykoneet eivät sovellu enää vanhoihin ohjelmiin, jolloin muutosten tekeminen laitteistoihin on työlästä tai jopa mahdotonta. Laitteiston mahdollinen rikkoontuminen on tällöin suuri riski. Näissä tilanteissa ohjaustekniikan modernisointi antaa linjastolle uuden elämän, sillä yleensä laitteiston rakenteilla on vielä pitkä käyttöikä jäljellä.

OHJAUSJÄRJESTELMÄT
Vanhojen kuljettimien tai laitteiden käyttö osana uutta linjaa
Suunniteltaessa uutta laitteistoa, saattaa vanhasta linjastosta, sen osasta tai työhön aikaisemmin käytetyistä koneista olla hyötyä myös uudessa toteutuksessa.

Esimerkiksi vanhat kuljetinrungot on suhteellisen helppo saattaa lähes uutta vastaaviksi. Myös erikoiskoneista saaduilla kunnostetuilla osilla voidaan rakentaa täysin uusi kone.
OHJAUS TÖKKII?
Onko vanha järjestelmäsi mekaanisesti yhä toimiva, mutta sen ohjaukseen ei enää saa varaosia?
OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ
Robotmation Oy 
Kartanomäenkatu 34 
FI-32200 Loimaa
+358 (0) 20 730 9640
robotmation@robotmation.fi
Kaikki yhteystiedot >
JÄTÄ VIESTI