PAKKAUSSOLUT
Pakkaussolujemme yleisimmät tehtävät liittyvät tuotepakkauksen muodostamiseen ja täyttämiseen. Yleisin toimitus on solu, jossa muodostetaan pahvilaatikko, joka täytetään tuotteilla. Sekä laatikonmuodostus että sen täyttö voidaan toimittaa myös erillisinä soluina. Pakkaussolutarjontaamme täydentävät kustannustehokkaat lavaussolut. Erimuotoinen tuotteiden lavoittaminen on päätoimialaamme, joten meille luontevaa on tarjota erikoisosaamistamme myös solutyyppisenä ratkaisuna. 

Suurin osa pakkaussoluistamme on varustettu robotilla, mutta toimitamme myös perinteisempiä pakkauskoneita.
ASIAKASTARINA
Case: FREDMAN
Fredman Operations Oy:n kolme vuotta sitten alkanut yhteistyö Robotmationin kanssa on sujunut erinomaisesti. Automatisoinnilla on sujuvoitettu erilaisia tehtäviä ja lisätty henkilöstön työergonomiaa. Helppokäyttöiset koneet ovat vapauttaneet henkilökunnan kädet mielekkäämpiin hommiin.
LUE KOKO ASIAKASTARINA
>> Kaikki asiakastarinat
KONTTIIN TAI LAATIKKOON PAKKAUS
Laatikon tai kontin täyttösolumme keskiössä on robotisoidusti toteutettu tuotteiden pakkaus isompaan pakkauserään. Tarvittaessa sama solu myöskin muodostaa pakkauksen, joka on yleensä pahvilaatikko. Solut on mahdollista myös eriyttää toisistaan.
Konttiinpakkausrobottisolumme on kustannustehokas ratkaisu silloin, kun pakataan yhdeltä tai useammalta syöttökuljettimelta saapuvia tuotteita konttityyppiseen pakkaukseen. Eritoten myymälälavatyyppisten konttilavojen kysyntä on kasvanut huimasti muun muassa siksi, että niitä on helppo käsitellä ahtaissakin myymälöissä. Konttipakkaussolumme sopii erittäin pieneen tilaan ja kykenee silti käsittelemään useampaa syöttävää rataa.
Konttiinpakkausolujamme voi sijoittaa monta peräkkäin, ja materiaalinsyöttöä voidaan jaksottaa samasta virrasta useammalle kontille. Soluihin on saatavana monentyyppisiä lavansyöttölaitteita. Viereisessä kuvassa on malli, jolla lavaliikenne voidaan hoitaa pumppurattailla.

Konttiinpakkaussolut ovat erittäin nopeita. Yllä olevissa kuvissa olevat laitteet kykenevät kapasiteettiin 15 konttia per tunti.

Konttipakkereiden lavankäsittelylaiteet ovat modulaarisia. Näin ollen puskurissa olevien konttien määrää voidaan kasvattaa helposti.

Konttisolun Robotvisor® ohjaus kykenee helposti ohjaamaan myös suurempaa tuotteiden syöttöjärjestelmää.

LAVAUSSOLUT
Lavaussolumme on kustannustehokkain mahdollinen tapa toteuttaa tuotteiden lavoitusta. Yhdistelemällä soluun lisälaitteita, saadaan tarvittaessa aikaiseksi modulaarinen linjastoratkaisu.
Lavaussolun syöttöpuoli voidaan muokata tarpeen mukaisesti tulemaan sisään soluun joko sivuilta tai päästä käsin. Mahdollista on myös tehdä mutkia syöttöpuolella, kuten kuvassa ohessa. Ratkaisussa on pyritty mahdollisimman suureen modulaarisuuteen.
Lavaussolujen tarttujana käytetään servotoimista lapatarttujaa, jolla voidaan mukauttaa tartunta aina laatikkokokoon sopivaksi. Tarvittaessa tartuntaa voidaan tehostaa lapojen välissä olevilla imukupeilla. 

Toisena vaihtoehtona ovat erityyppiset imulevyratkaisut, joita valikoimastamme löytyykin monenlaiseen tarpeeseen.

Lavaussolujen robotiksi on valittavana lukuisia eri kokoluokkia, joko Fanuc:in tai Kuka:n valmistamia käsivarsia, uusia tai käytettyjä robotteja.

Kuten konttiinpakkausoluissakin, tuotteiden syöttö ja lavaliikenteen ratkaisut ovat modulaarisia, ja siten täysin muokattavissa. Valikoimassamme on runsaasti eri tyyppisiä ratkaisuta valittavaksi näihin tarpeisiin.

 Lavaussolu Robotvisor® ohjaus pystyy ohjaamaan myös oheislaitteita. Lisäksi lavauskuvioiden muodostamiseen on tarjolla ainutlaatuinen Paltizer ohjelmistomme, joka ei vaadi käyttäjältä aiempaa ohjelmointikokemusta.

ERIKOISPAKKAUSKONEET
Erikoispakkauskoneemme tulevat kyseeseen silloin, kun markkinoilla ei ole tarpeeseen sopivaa ratkaisua. Nämä ratkaisut toteutetaan aina kohteeseen räätälöityinä ratkaisuina. Valikoimassamme onkin jo koneita moneen lähtöön.
Yleisesti ottaen lähdemme valmistamaan omaa pakkauskoneratkaisua silloin, kun kone liittyy jotenkin osaksi omaa linjaamme ja markkinoilta ei löydy tarpeeseen soveltuvaa ratkaisua. Tällöin valmistettu kone on aina uniikkiratkaisu, joka on tehty täysin käsiteltävän tuotteen tarpeisiin.
Monimutkaisimmat valmistamamme robottien tarttujat ovat jo itsessään kuin pakkauskoneita tai niiden osia. Olemme muun muassa integroineet erityyppisiä levylavaajaratkaisuja robotin käsivarteen sopiviksi. Tällöin pystymme yhdistelemään molempien laitteiden parhaat puolet.

 Valikoimastamme löytyy myös robottisolu pakkauskoneyhdistelmiä, jossa esim. laatikonmuodostus ja täyttötapahtuma on yhdistettynä samaan koneeseen.

 Käytämme pakkauskoneidemme ohjaukseen uusinta servotekniikkaa. Tätä toteutetaan käyttämällä esim. Beckhoff:in valmistamaa XTS järjestelmää, jossa laitteen eri liikkuvat osat ovat autonomisia.

 Lavaussolu Robotvisor® ohjauksella on toteutettu muun muassa 17 servoakselin pakkauskone, jolla kierretään ja saumataan suorasta muovista paketti varioivien tuotteiden päälle.

PAKKAUSTARPEITA?
Jos pakkaamisen automatisointi kiinnostaa, ota yhteyttä!
OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ
Robotmation Oy 
Kartanomäenkatu 34 
FI-32200 Loimaa
+358 (0) 20 730 9640
robotmation@robotmation.fi
Kaikki yhteystiedot >
JÄTÄ VIESTI