Modernisointipalvelut

On ekologista ja taloudellista korjata täysin käyttökelpoiset laitteet uudeksi, tuotannon tarpeita vastaavaksi koneeksi. Toteutamme modernisointeja niin kokonaisille tuotantolinjastoille kuin yksittäisille koneillekin.

Suoritamme niin yksittäisten koneiden- kuin myös kokonaisten tuotantolinjojen modernisointeja. Modernisointi on ekologinen ja kustannustehokas vaihtoehto pidentää laitteistojen käyttöikää, parantaa kapasiteettia sekä saattaa vanhan laitteiston toiminnan uudelle tasolle. Toimittamamme modernisaatiot jakaantuvat kolmeen pääluokkaan:

Vanhan koneen tai linjan ohjauksen vaihto

Laitteistoja ja linjastoja on automatisoitu jo jonkin aikaa. Ylläpito on pitkään toimineen laitteiston toimivuuden kannalta tärkeää. Myös ohjaustekniikka tulee aika-ajoin päivittää vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja kilpailua. Uusimmat vaatimukset tulevat esille erityisesti turvalaitteissa, raportoinnissa ja laadun seurannassa.

Useissa tapauksissa vanhaan järjestelmään ei saa enää varaosia, ohjelmistot ovat hukassa, nykykoneet eivät sovellu enää vanhoihin ohjelmiin, jolloin muutosten tekeminen laitteistoihin on työlästä tai jopa mahdotonta. Laitteiston mahdollinen rikkoontuminen on tällöin suuri riski. Näissä tilanteissa ohjaustekniikan modernisointi antaa linjastolle uuden elämän, sillä yleensä laitteiston rakenteilla on vielä pitkä käyttöikä jäljellä.

Vanhojen kuljettimien tai laitteiden käyttö osana uutta linjaa

Suunniteltaessa uutta laitteistoa, saattaa vanhasta linjastosta, sen osasta tai työhön aikaisemmin käytetyistä koneista olla hyötyä myös uudessa toteutuksessa.

Esimerkkinä muun muassa vanhat kuljetinrungot, jotka on suhteellisen helppo saattaa lähes uutta vastaaviksi tai erikoiskoneet, joista saaduilla kunnostetuilla osilla voidaan rakentaa täysin uusi kone.

Käytetyistä osista uusi linja

Tapauksissa joissa asiakas omistaa käytettyjä kuljettimia, niihin liitettäviä koneita tai muita laitteita, voidaan niistä rakentaa täysin uusi linjasto. Tällöin kuljettimet ym. laitteet peruskorjataan ja huolletaan ja sovitetaan toimimaan keskenään. Useasti tällöin kuljetinrunkoja jatketaan / lyhennetään, pidennetään / korotetaan tai niihin lisätään muita laitteita, kuten työntimiä ja stoppareita. Tarpeen vaatiessa linjastoihin lisään myös uusia tai muualta hankittuja käytettyjä osia.

Aikaansaatu kokonaisuus valjastetaan uudella ohjaustekniikalla ja lopputuloksena saadaan uutta vastaava linjasto kustannustehokkaasti toteutettuna.

Kaikissa näissä tapauksissa ohjaustekniikkana on oma järjestelmämme Robotvisor, jonka skaalautuvuuden moneen eri käyttötarkoitukseen todistaa yllä mainitut tapaukset.

Lue lisää toteuttamastamme tuotannonohjauksen modernisoinnista >>

Lue lisää kuljetinmodernisoinneista >>