Ohjaustekniikan ylivoimaa

Robotvisor = PLC ohjaus (automaatiojärjestelmä) + PC-ohjausohjelmisto kaikki samassa Windows 7 pohjaisessa teollisuus-PC:ssä.
Koska järjestelmän ohjausohjelmisto on PC-pohjainen ja täysin räätälöitävissä, on meidän mahdollista toteuttaa kaikki sellaiset toiminnot, joita normaali Windows tietokone sallii. Esimerkiksi:

  • Kirjoittaa linjaston kaikkien anturien tiedot pilvipalveluun
  • Piirtää graafia kaikista anturitiedoista ja tulostaa ne mille tahansa tulostimelle, joka PC:lle on asennettu
  • Tulostaa raportteja myös PDF muotoon
  • Tallentaa tietoja tietokantoihin
  • Hakea ohjaustietoja käytännössä mistä tahansa tietolähteistä (tietokannoista, pilvipalvelusta, MES-järjestelmistä, jne.)
  • Kirjoittaa Excel raportteja
  • Lähettää sähköpostia ja SMS viestejä
  • Asentaa PC:lle IP-kamerat tarkkailemaan laitteiston tilaa visuaalisesti. Etäyhteyden kautta kameroita voidaan seurata reaaliajassa
  • Tehdä koko ohjausympäristöstä täysin modulaarinen, rajattomasti laajennettava järjestelmä

Esimerkki:

Robotvisor-ohjelmiston tuotteen tunnistussekvenssi aktivoituu EAN-koodin avulla. Viivakoodi luetaan tuotelavan saapuessa linjaston alkupäähän. Robotvisorin avulla robotti tunnistaa toiminnanohjausjärjestelmään(ERP) merkityn erän ja pystyy valitsemaan oikean työvaiheen suoritettavaksi. Työn valmistuttua Robotvisor lähettää tiedon valmiista erästä ERP-järjestelmään.

RNet-ohjelmisto

Olemme luoneet RNet-ohjelmiston lisänä Fanuc-robotin peruskäyttöjärjestelmään. Se toimii yleisenä ja kaikille uusille robottisoluille yhtenäisenä alustana, johon asiakkaan tarvitsemia soluja ja toiminnallisuuksia helposti lisäämällä projektien käynnistys sujuu vaivattomasti. Ohjelmisto kattaa TP- ja Karel-ohjelmat sekä PMC-ohjelman ja HTML-käyttöliittymän.

Kone- ja laiteteollisuuden internet, IoT

IoT eli Teollisuus 4.0 tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden tuotantolinjojen datan hyödyntämiseen. Ohjausjärjestelmämme pohjautuessa PC/PLC automaatioon, teollisen Internetin hyötykäyttö sovelluksissa on luontainen jatkumo jo olemassa-oleville tietokantapohjaisille ohjelmistoillemme. Jo yksinomaan raportointityökaluna käytettynä yhteys pilveen tarjoaa laajat mahdollisuudet. Lisäksi datamassa voidaan analysoida kattavamman lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Esimerkki tuotantolaitoksesta:

Tuote, jossa on viivakoodi tai RFID tunniste saapuu lukijalle. Tuote luetaan, kirjataan pilveen ja samalla tuotannon raporttiin. Tämän jälkeen tuotetta käsitellään (hitsataan, hiotaan, maalataan tms.). Samanaikaisesti kaikki arvot, kellonajat ja säädöt kirjataan pilveen. Sitten tuote tarkistetaan ja tiedot kirjataan pilvipalveluun aikaleimojen kera.

Lopputuloksena muodostuu paljon tietoa tapahtuneesta tuotantoketjusta ja tuotannosta. Dataa ovat esimerkiksi kappalemäärät, aikatiedot pisteeltä toiselle tai linjalta linjalle, siirtymiin kulutettu aika, kellonaika, lämpötila, vuodenaika, työvuoro (päivä/yö), hitsaus-arvot, hiontalaitteiden kunto, eri osto-osien ja raaka-aineiden toimittajat. Data voi sisältää vieläkin kattavampaa tietoa.

Älykästä ja mahdollisesti räätälöityä ohjelmistoa käyttämällä valtavasta datamäärästä saadaan lopputuloksena ihanneolosuhteet tuotteen laadun ja läpimenon kannalta.

Sovelluksissa, jossa tuotteen valmistus on eri vaikuttajien summa, ohjelmisto voidaan jalostaa vastaamaan tekoälyä. Tällöin automaatiojärjestelmästä saatavan massadatan avulla voidaan valita optimaaliset säädöt maksimaalisen tehon saavuttamiseksi. Lisäksi  laitteistoa voidaan säätää optimoimaan prosessia haluttuun suuntaan silloin kun joku ulkoinen vaikuttaja muuttaa normaalia läpimenoa.

Muuta hallitsemaamme ohjausteknologiaa:

Valvomo / .Net-kehitys

HardCore programming .Net ympäristöön (Visual Studio 2005 - 2015)
Fanuc / ABB robotin työkalut .Net ympäristöön (nopeuden muutos, muuttujien ja rekisterien
luku ja kirjoitus, varmuuskopiointi, ohjelman ja radan luonti konenäön avulla)
.Net komponentit Beckhoff, Omron (muuttujien luku ja kirjoitus jne.)
Tietokanta- / SAP-liitynnät
Raportoinnit, kuvaajat ja diagrammit eri ohjelmiin tai tietokantoihin, kuten Excel, WEB, SAP
Service-komponentit linjastojen automaattiseen seurantaan
Tulostimien, koodinlukijoiden, kameroiden ja muiden laitteiden ohjaus .Net ympäristöstä

PLC-kehitys

Beckhoff logiikat, Beckhoff PLC HMI CE, servokäytöt jne. 
Muut CodeSys -pohjaiset logiikat
Liitännät muihin logiikoihin PC:ltä, tai kenttäväylää pitkin PLC:ltä, mm. Siemens, Omron, Mitsubishi
Kenttäväyläliitynnät: EtherCAT, Profibus, ProfiNet, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus, Ethernet, RS-232

Fanuc / ABB-robottiohjelmointi ja -kehitys

Robotin ohjelmistokehitys Karel, HTML, PMC, TP, RobotStudio, Roboguide
Työkalut automaattiseen varmuuskopiointiin Windows koneelta

Laiteliityntäkehitys

Tulostimet: Zebra, Sato, Lynx, Markem-Imaje, VideoJet, Technifor, Domino, KBA alphaJET, HP, Canon
Tarraimet: Ventus, Autolabel
SICK viivakoodinlukijat: kommunikointi, tietojen loggaus ja raportointi
Erikosianturit: SICK Bulkscan LMS511

Tietokantakehitys ja liitynnät .Net-ympäristöön

Oracle, SQL Server, MySQL, MS Access

Konenäköohjelmointi ja sovellukset .Net ympäristöön

Fanuc, Omron, Cognex / DVT, SICK

Automaation turvatuotteet

Omron G9SP, Pilz ja Sick turvalogiikat
Omron, SICK, Datalogic valoverhot
Sick laser-skannerit