CASE: DAVA FOODS OY

Dava Foods Oy:n projektin alkaessa asiakkaalla oli kahden toimipisteen ongelma.
Toinen tuotantolaitos sijaitsi Kaarinan Piispanristillä ja toinen Oripäässä. Molemmissa pakattiin
tuottajilta saapuvaa kananmunaa kauppoihin meneviin pakkauksiin. Robotmation oli toimittanut
jo aiemmin sovelluksia molempiin paikkoihin. Nyt kuitenkin haluttiin keskittää tuotanto
yhteen paikkaan - Piispanristille - ja siten tehostaa tuotantoa.

Koska tuotantoa ei voitu täysin keskeyttää, oli tarve toteuttaa muutos pykälittäin. Dava Foods Oy:llä oli olemassa laatikoiden lavaamiseen tarvittava kuljetin ja robottijärjestelmä, mikä oli kuitenkin riittämätön uudelle kaavaillulle kapasiteetille. Ensimmäisenä tehtävänä Robotmation Oy uusi lavauslinjan 

ohjauksen sekä muut rakenteelliset lisäykset ja muutokset.

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki keskus- ja kenttäsähköistys uusittiin, sekä linjaan liitettiin kymmeniä uusia kuljettimia. Muutoksen jälkeen linjan kapasiteetti nousi 60% ja tuotelavat olivat valmiina, tarrotettuina ja käärittyinä toimitettavaksi kauppoihin.

Dave Foods muutosprojekti

Seuraava askel oli varmistaa lavauslinjaan saapuvan tavaran automaattinen syöttö.

Lavaamoa edeltävän tuotteen tunnistuksessa ja lajittelulinjan toteutuksessa käytettiin Dava Foodsin Oripään toimipisteestä saatuja kuljettimia, sekä uusia Robotmation Oy:n toimittamia uusia kuljettimia. Näistä komponenteista syntyi kokonainen linjasto. Linjalle saapuu pakkauskoneelta avonainen laatikko, jonka sisältönä on erityyppisiä kananmunapaketteja.

Linjaston alkupäässä oleva risteys erottaa keskenään erityyppiset, esim. pienet ja suuret laatikot eri suljentalinjoille. Ennen laatikon liimasuljentaa tuotteet laatikossa tunnistetaan konenäön avulla.
Tämä tieto jää muistiin tuotteen loppusijoitusta ja kirjausta varten.

Suljetut laatikot siirretään edelleen yhdelle linjastolle, josta ne päätyvät lavaamoon. Tässä kohtaa laatikoihin tulostetaan tuotteen mukainen tarra tai mustesuihku. Samaan aikaan Robotmation Oy toimitti myös tuottajilta saapuvien lavojen purkusovelluksen kuljetinratkaisun, sekä robotiikan korkeampien lavojen käsittelyyn.

Lisäksi toimitimme kennonpesulinjaan yli 100 metriä uusia kuljettimia. Näiden kuljettimien ohjaukseen tehtiin uusi keskus, joka liitettiin olemassa olevan linjan logiikkaan. Kuljettimien päähän toteutettiin kennontyöntimet, jotka siirtävät kennot pinkkareille. Oripäästä siirretyt kennonpakkausrobotit asennettiin ja otettiin käyttöön uudessa sijainnissaan.

Kaikkia linjastoja ohjataan Robotvisor ohjelmistolla, joka on liitetty Dava Foodsin pääpaikan Tanskan Navi järjestelmään. Tuotantodata siirtyy automaattisesti Suomesta Tanskaan ja ajetut nimikkeet kirjautuvat. Väyläohjattuja kuljetinkäyttöjä on järjestelmässä noin 50 kpl, robotteja 4 kpl ja kameroita / viivakoodinlukijoita on 4 kpl. Nämä kaikki on nidottu yhteen tietoverkkoon, mihin Robotmation Oy:llä on etäyhteys järjestelmän jatkuvan käyntikunnon varmistamiseksi.

 

Dava Foods Oy:n muutosprojekti oli laaja. Hyvällä suunnittelulla muutos onnistuttiin läpiviemään tehokkaasti ilman pitkäaikaisia tuotantokatkoksia. Vanhojen kuljettimien hyödyntäminen uudelleen maksimoi kustannustehokkuuden. Tuotannonohjausta ja raportointia parannettiin yhdistämällä sekä uudet että vanhat linjastot samaan järjestelmään. Asiakkaan toimintavarmuutta tukee myös Robotmationin etäyhteys järjestelmään. Sen ansiosta mahdolliset häiriöt prosessissa pystytään jatkossakin korjaamaan nopeasti.