CASE: BIOLAN BALTIC

Virossa, Pärnun maakunnassa sijaitsee Biolan Baltic:in turvetehdas. Tehdas tuottaa erilaista turve- ja kasvatusmateriaalia säkitettynä loppukäyttäjälle. Raaka-aine ammennetaan läheisiltä suoalueilta.
Ongelmana tehtaalla oli kymmeniä vuosia vanha ohjausjärjestelmä, jota ei voinut muuttaa tai laajentaa. Myöskään varaosia järjestelmään ei ollut enää saatavilla.
 

Laitteistoon haluttiin tehdä mekaanisia ja sähköisiä muutoksia kapasiteetin ja laadun takia, mutta nykyisessä kokoonpanossa se ei ollut mahdollista. Robotmation Oy toteutti Biolan Balticille ohjauksen modernisoinnin. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki keskukset käytiin läpi, kaikki moottorikäytöt uusittiin väylä-ohjatuilla taajuusmuuttajilla, I/O terminaalit uusittiin, sekä ohjaava logiikka vaihdettiin. Lisäksi toimitettiin kaksi täysin uutta keskusta ohjaamaan linjoihin sijoitettavia uusia laitteita.

Koko tehdasta ohjaa nyt Robotvisor-ohjelmisto, johon on liitetty kaikki tehtaan laitteet. Koska linjastojen mittasuhteet ovat suuret, osa tietoliikenteestä on toteutettu kuitupohjaisesti. Linjalla hyödynnetään myös uutta teknologiaa, kuten materiaalivirran mittaamista skanneripohjaisesti. Tuotantodata kirjoitetaan Excel-pohjaiseen raporttiin, josta ajetut määrät ym. voidaan todentaa. Tuotteenvaihdon yhteydessä hyödynnetään Robotvisorin älykästä reseptiikkaa, joka säätää koneet ajettavan tuotteen vaatimusten mukaisesti.

Biolan Baltic ohjauksen modernisointi

Biolan Baliticille toimitetussa laitteistossa on etäyhteysominaisuus, joka on miltei pakollinen välimatkan tähden. Uuden laitteiston ansiosta tuotantomäärät kasvoivat, tuotteiden pakkaaminen tehostui ja hävikki tuotevaihdon yhteydessä väheni. Laitteiston modernisointi antoi mahdollisuuden liittää tehdas tulevaisuudessa konsernin ERP järjestelmään.