Konenäkö ja tuotteen tunnistus

Olemme toimittaneet erilaisia mittaus ja konenäkötuotteita yrityksemme alkuajoista lähtien. Nykytrendin mukaisesti linjalle saapuva tuote ei ole enää käyttäjän valinnan varassa, vaan se tunnistetaan automaattisesti. Tuote tunnistetaan useimmiten viivakoodista, tai RFID tägistä. Tämä mahdollistaa monen erikaltaisen tuotteen käsittelyn linjalla, eli käytännössä jokainen linjalle ajettava tuote voi olla erilainen.

Robotvisor ohjelmistomme voi kirjata tuotteen tai täyden lavan lähes mihin tahansa tietokantaan. Konenäköä hyödynnämme muun muassa tuotteen dimensioiden tarkistuksessa sekä laadunvalvonnassa. Hyvin yleinen konenäön käyttötapa robotiikassa on noudettavan tuotteen paikoituksen havaitseminen. Tästä omaamme hyvin vahvan kokemuksen.

Tuotteen tunnistaminen on tärkeä osa tuotantoprosessia

Tuotteen tunnistamiseen on olemassa useita vaihtoehtoja. Yksinkertaisimmillaan tuote voidaan tunnistaa vain yhdellä valokennolla ja kattavimmillaan konenäön avulla.

Kun tarve on havaita tuote, laskea niiden määrää tai läpimenoaikaa, yksi tai useampi valokennokin on riittävä vaihtoehto.

Silloin, kun tuotteesta tarvitaan tietää myös jotain, viivakoodi, 2D koodi tai RFID-tägin luenta on hyvä vaihtoehto. RFID-tägiin voidaan myös kirjoittaa dataa, jolloin siihen pystytään tallentamaan esimerkiksi käsittelyvaihe tai aika. Tapauksissa, joissa tuotteista puuttuu tunniste ja ne on tarve analysoida, mitata, tai muutoin tarkistaa, konenäkö on sopiva vaihtoehto.

Konenäköjärjestelmä on oikein rakennettuna korvaamaton. Parhaan lopputulokseen takaamiseksi konenäköjärjestelmän suunnitteluvaiheessa perustasiat tuotteesta ja olosuhteista tulisi olla selvillä. Sen vuoksi asiakkaan rooli järjestelmäkehityksessä on suuri. Yhteistyössä määritellään muun muassa seuraavat asiat:

 - Kuvattavan alueen koko
 - Kuvaukseen käytettävä aika
 - Mustavalkokuva vai värikuva
 - Kuvaustarkkuus
 - Eri tuotteiden lukumäärä kuvassa
 - Valaistusolosuhteet

Edellä mainittujen lähtötietojen perusteella voidaan suunnitella konenäköjärjestelmä, ja antaa tarjous sen toteuttamisesta.

Muutama käyttöesimerkki toteuttamistamme järjestelmistä:

Robotti noutaa kappaleita konenäön avustuksella

Järjestelmän edut:
- Kappaleiden paikoittaminen ei ole tarpeen
- Jigejä tai paikoitusalustoja tarvita
- Kappalemäärä noutopaikassa saa vaihdella
- Tuotteen valintaa ei tarvitse suorittaa manuaalisesti, konenäkö pystyy tunnistamaan haettavan kappaleen tyypin.

Viivakoodin luku ja päivämäärän tarkistus:

Tuotteesta luetaan viivakoodi ja päivämäärä. Tuote hylätään, jos viivakoodia tai päivämäärää ei pystytä
lukemaan, tai ne ovat joko väärin tai eroavat ajossa olevasta tuotteesta.

Laaduntarkkailu

- Tuotteesta tarkistetaan pakkauksen laatu, mitat ja painatus.
- Tarkistetaan myös mustesuihkukirjoittimen jälki ja parasta ennen -painatus.

Konenäköjärjestelmään voidaan liittää myös muita ulkoisia antureita ja se pystyy esimerkiksi ohjaamaan hylkyportin magneettiventtiiliä.

Konenäön käyttöliittymä kosketusnäytöllä

Järjestelmään voidaan lisätä myös kosketusnäytöllinen käyttöliittymä tuotantotiloihin sijoitettavaksi.
Tarvittaessa näyttö toimitetaan kosteustiiviinä. Näytöltä sujuu tuotteiden valinnat ja laaduntarkkailun virhediagnostiikka.

Konenäön muita ominaisuuksia

Konenäöllä voi myös laskea ja mitata, havaita epäkohtia tuotteissa sekä tunnistaa kokoonpanoon
tai tuotteeseen kuulumattomat kohteet. Järjestelmä voidaan liittää useimpiin logiikoihin ja tietokoneisiin.